OTC DAIHEN ASIA Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์องค์กร

พันธกิจ
 
กลุ่มบริษัทไดเฮ็น มุ่งหวังที่จะเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากทั่วโลก รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นที่หนึ่งและเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดต่ออุตสาหกรรมพลังงาน
 
บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันทุกฝ่ายทั้ง ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงานและชุมชนระดับท้องถิ่น
 
วิสัยทัศน์
 
 
 
บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะรักษาความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกฝ่ายทั้ง ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงานและชุมชนระดับภูมิภาค
  บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะได้รับการยอมรับในระดับโลกในสาขาธุรกิจที่เราดำเนินกิจการอยู่
     
  บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างโครงสร้างทางธุรกิจให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางสถานะการเงิน
 
 
พนักงานทุกคนของเราจะยังกระตือรือร้นในการทำงาน และมุ่งมั่นค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อแสวงหาความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และการยอมรับตลอดไป
 
 
ปรัชญาองค์กร
 
ความน่าเชื่อถือ
 
กลุ่มบริษัทไดเฮ็น ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยคำนึงถึงลูกค้าเสมอเพื่อให้ตรงกับหลักการที่เราตั้งไว้คือ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ราคาต้นทุนต่ำและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเวลา
 
เราจะยังคงยึดหลักตามหลักการนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งความรับผิดชอบ ความรู้ และความตั้งใจของเราในการทำงาน เพื่อต้องการที่จะรักษาความไว้วางใจจากลูกค้า คู่ค้าและคนทุกคนในสังคม
 
ความคิดสร้างสรรค์
 
บริษัทฯ มุ่งหวังจะตอบสนองความต้องการลูกค้าไม่เพียงแค่ในวันนี้หรือพรุ่งนี้เท่านั้น แต่โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับนวัตกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังมองไปข้างหน้าเพื่อการปฏิวัติความคิดเดิมๆและพฤติกรรมเดิมๆ ของลูกค้า
 
กลุ่มบริษัทไดเฮ็น มุ่งหวังที่จะช่วยให้สังคมที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันภายใต้สโลแกนของเราคือ "ความน่าเชื่อถือและความคิดสร้างสรรค์" เพื่อให้ทุกคนสามารถมีความสุขไปด้วยกัน
 
บริษัทฯ มีสายการผลิตตามกระบวนการอย่างละเอียดตั้งแต่วัตถุดิบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์พร้อมออกสู่ตลาด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ QCD
 
  QUALITY FIRST
  LOWER COST
  DELIVERY ON TIME
 
 
เอกสารรับรอง
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
©2013 OTC DAIHEN ASIA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Tel: (+66) 2529-2130 Fax: (+66) 2529-2132